Skip til hoved indholdet
    Hjem Om projektet Projektets Faser

Tidslinje

Projektets faser

Vision: Den gode havn for alle

2018

Vision:  Den gode havn for alle

Vision: Den gode havn for alle

2018

Vision:  Den gode havn for alle

Fase 0: Skitsering og brugerinvolvering

September 2028 - juni 2021

Hørsholm Kommune og Havnebestyrelsen gennemførte en omfattende inddragelsesproces for borgere og interessenter bl.a. med workshops, møder og spørgeskemaundersøgelser m.m.
På baggrund af denne blev der udarbejdet et skitseprojekt, der blev politisk godkendt.

Læs resultatet af borgerinddragelsen her

Fase 0: Skitsering og brugerinvolvering

September 2028 - juni 2021

Hørsholm Kommune og Havnebestyrelsen gennemførte en omfattende inddragelsesproces for borgere og interessenter bl.a. med workshops, møder og spørgeskemaundersøgelser m.m.
På baggrund af denne blev der udarbejdet et skitseprojekt, der blev politisk godkendt.

Læs resultatet af borgerinddragelsen her

Aftale mellem Rungsted Havn og Hørsholm Kommune

Der indgås aftale mellem havn og kommune om at samarbejde for at realisere visionen om en havn for alle.

Aftale mellem Rungsted Havn og Hørsholm Kommune

Der indgås aftale mellem havn og kommune om at samarbejde for at realisere visionen om en havn for alle.

Fase 1: Valg af Rådgivere

August 2022 - maj 2023

Ydelserne på totalrådgivning og bygherrerådgivning har været sendt i EU-udbud.

Ingeniørfirmaet WSP har sammen med det prisvindende Landskabsarkitektfirma Schønherr vundet opgaven som totalrådgiver til Udviklingen af Rungsted Havn. WSP er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, der rådgiver indenfor bl.a. havne, kystanlæg, infrastruktur, byggeri, klima og miljø.

Firmaet Scedio har vundet opgaven som bygherrerådgivning. Scedio samarbejder med landskabsarkitektfirmaet 1:1 Landskab og firmaet Sustain, der bistår med ekspertise om bæredygtighed i anlægsprojekter.

Fase 1: Valg af Rådgivere

August 2022 - maj 2023

Ydelserne på totalrådgivning og bygherrerådgivning har været sendt i EU-udbud.

Ingeniørfirmaet WSP har sammen med det prisvindende Landskabsarkitektfirma Schønherr vundet opgaven som totalrådgiver til Udviklingen af Rungsted Havn. WSP er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, der rådgiver indenfor bl.a. havne, kystanlæg, infrastruktur, byggeri, klima og miljø.

Firmaet Scedio har vundet opgaven som bygherrerådgivning. Scedio samarbejder med landskabsarkitektfirmaet 1:1 Landskab og firmaet Sustain, der bistår med ekspertise om bæredygtighed i anlægsprojekter.

Fase 2: granskning og tilpasning af projektet

Juni 2023 - juni 2024

Første opgave er en grundig gennemgang af projektet med henblik på at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Eventuelle risici afdækkes og minimeres. Samtidig ses der på biodiversitet, klimapåvirkning og bæredygtighed, idet havnebyggeri traditionelt er en tung anlægsprocesses med et stort klimaaftryk. Totalrådgiverne kan så komme med forslag til optimeringer og forbedringer til det reviderede skitseprojekt.

Januar 2024 blev der udført geotekniske undersøgelser af havbunden uden for de eksisterende moleanlæg. Undersøgelserne blev udført fra pram med borerig både i og uden for de nuværende moler. Der blev udtaget en række boreprøver, der skal gøre rådgiverne klogere på havbundens bæreevne hvor der planlægges at etablere nye anlæg. Undersøgelsen skal skabe et bedre grundlag for beslutninger i projektet for at undgå ubehagelige og bekostelige overraskelser når der anlægges nye moler. Herefter tages der politisk stilling til det reviderede skitseprojekt, og på baggrund heraf træffes der beslutning om projektets omfang, økonomi og tidsplan.

Fase 2: granskning og tilpasning af projektet

Juni 2023 - juni 2024

Første opgave er en grundig gennemgang af projektet med henblik på at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Eventuelle risici afdækkes og minimeres. Samtidig ses der på biodiversitet, klimapåvirkning og bæredygtighed, idet havnebyggeri traditionelt er en tung anlægsprocesses med et stort klimaaftryk. Totalrådgiverne kan så komme med forslag til optimeringer og forbedringer til det reviderede skitseprojekt.

Januar 2024 blev der udført geotekniske undersøgelser af havbunden uden for de eksisterende moleanlæg. Undersøgelserne blev udført fra pram med borerig både i og uden for de nuværende moler. Der blev udtaget en række boreprøver, der skal gøre rådgiverne klogere på havbundens bæreevne hvor der planlægges at etablere nye anlæg. Undersøgelsen skal skabe et bedre grundlag for beslutninger i projektet for at undgå ubehagelige og bekostelige overraskelser når der anlægges nye moler. Herefter tages der politisk stilling til det reviderede skitseprojekt, og på baggrund heraf træffes der beslutning om projektets omfang, økonomi og tidsplan.

Fase 3: Projektering og myndighedsgodkendelse

Juli 2024 - April 2025

Totalrådgiverne udarbejder et samlet projektmateriale med de politisk vedtagne projektændringer, således at projektet kan godkendes af myndighederne...
...og så entreprenører bliver i stand til at udføre arbejdet.

Fase 3: Projektering og myndighedsgodkendelse

Juli 2024 - April 2025

Totalrådgiverne udarbejder et samlet projektmateriale med de politisk vedtagne projektændringer, således at projektet kan godkendes af myndighederne...
...og så entreprenører bliver i stand til at udføre arbejdet.

Fase 4: Valg af entreprenører

Offentlige anlæg af denne størrelse skal i EU-udbud

Fase 4: Valg af entreprenører

Offentlige anlæg af denne størrelse skal i EU-udbud

Fase 5: Anlæg

De første anlægsarbejder forventes opstartet i 2026

Fase 5: Anlæg

De første anlægsarbejder forventes opstartet i 2026

Fase 6: Indvielse

Havnen forventes at stå færdig i 2030.

Fase 6: Indvielse

Havnen forventes at stå færdig i 2030.

bom-post@horsholm.dk