Skip til hoved indholdet
    Hjem Om projektet FAQ

FAQ

Spørgsmål og svar

Vi er i gang – med planlægningen. Der er udskiftet flydebroer i 2023. De første anlægsarbejder forventes opstartet i 2026.

Kommunen og totalrådgiverteamet arbejder på at kvalificere det vedtagne skitseprojekt. Der er udført og pågår forundersøgelser, f. eks. opmålinger, samt miljø- og geotekniske undersøgelser til lands og til vands.

Resultatet bliver et revideret skitseprojekt, der skal politisk godkendes inden der gås videre med den egentlige projektering i fase 3.

Det reviderede skitseprojekt ventes at ligge klart til politisk behandling i første kvartal 2024.

Hørsholm Kommune, bygherrerådgiver (Schedio) & totalrådgiverteamet (WSP/Schønherr).

Ja, i det omfang der er brug for input til den endelige løsning, fx. placering eller udformning af nye faciliteter til en klub eller forening.

Efter at skitseprojektet har opnået politisk godkendelse færdiggøres det endelige projekt til fremsendelse i EU-udbud. Det er for tidligt at sætte en dato på EU-udbud.

Nej. Dette igangsættes først efter den politiske godkendelse i slutningen af fase 2.

Økonomi i projektet fordeles efter den gældende aftale: 1/3 betales af Rungsted Havn, 2/3 betales af Hørsholm Kommune.

Planerne for stranden vil blive fremlagt som en del af det reviderede skitseprojekt

Nej, der er ikke planlagt flere restauranter.

At alle bestående og fremtidige klubber skal kunne huses på havnen.

Der undersøges muligheder for forbedring af omklædnings- og toiletfaciliteterne på havnen.

Det politisk godkendte skitseforslag rummer en optimering af det eksisterende parkeringsareal fx. ved at optegne p-båse.

Og under hvilke forudsætninger gælder garantien? 

Ja. Det er stadig 1 af de 3 grundforudsætninger som Havnebestyrelsen fik indskrevet i aftalegrundlaget med Hørsholm Kommune.

Det er højt prioriteret, at der ikke bliver lukket for parkering i byggeperioden. Gener kan dog ikke undgås.

Gener i forbindelse med ombygning af havnen kan ikke undgås. Udførelsen, anlægstakt og eventuelle gener bliver belyst i det kvalificerede skitseprojekt.

bom-post@horsholm.dk